Nuorisotoiminta

Yhdistyksemme nuorisotoimintaa ovat esimerkiksi tukioppilastoiminta Oriveden 
Yhteiskoulussa ja yhteistyö Oriveden kaupungin liikunta- ja 
nuorisopalveluiden kanssa, jonka kautta olemme mukana järjestämässä toimintaa ja tapahtumia. Lisäksi palkkaamme vuosittain nuoren kesätöihin. 


Nuoret itse mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa.

Yhdistys on myös edustettuna Oriveden kaupungin nuorten ohjaus- ja palveluverkoston kokouksissa. Verkoston tavoitteena on kehittää nuorten parissa 
työskentelevien tahojen yhteistyötä, kartoittaa nuorten tilannetta paikkakunnalla ja ottaa 
kantaa nuoria koskeviin asioihin. Lisäksi olemme osallistaneet Oriveden nuoria suunnittelemaan ja toteuttamaan omanlaisensa tapahtuma muille lähiseudun nuorille ORWfest:n muodossa.
Vasemmalla valikossa lisätietoa yhdistyksemme nuorisotoiminnasta.