Tukioppilastoiminta

Tukioppilaat ovat useimmiten 8.- ja 9.-luokkalaisia vapaaehtoisia nuoria, jotka luovat kouluun hyvää yhteishenkeä ja antavat vertaistukea muille oppilaille. He järjestävät toimintaa, joka opettaa yhdessä olemisen taitoja ja auttaa muodostamaan kaverisuhteita. Tukioppilaat koulutetaan erityisesti tukemaan nuorempia oppilaita sekä ehkäisemään kiusaamista ja yksinäisyyttä.

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää koulussa:

  • hyviä kaverisuhteita
  • kouluviihtyvyyttä
  • yhteisvastuuta
  • turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä


Turvallinen kouluyhteisö ja toimivat ryhmät parantavat työrauhaa ja oppimistuloksia.

Jokaisella seitsemännellä luokalla on vähintään kaksi 
tukioppilasta, jotka ovat syksyn alussa mukana luomassa luokan yhteishenkeä toteuttamalla esimerkiksi erilaisia ryhmäyttämisleikkejä. Tukioppilaat pitävät yhteyttä kummiluokkaansa koko seitsemännen luokan ajan. 

Tukioppilaat järjestävät myös koko koulun yhteisiä 
tapahtumia ja näin parantavat koulun viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä. Tukioppilaiden ohjaajina toimii kaksi opettajaa. Yhdistyksenä pidämme tiiviisti yhteyttä koulun 
tukioppilasohjaajiin. Näin kuulemme tukioppilastoiminnan ajankohtaisista asioista ja saamme tietoa siitä, miten voimme tukea tukioppilastoimintaa. 

Yhdistys tukee tukioppilastoimintaa

  • osallistuu tukioppilaspaitojen hankintaan
  • järjestää alueen tukioppilaille esimerkiksi päättäjäisiä
  • kustantaa tukioppilaskoulutuksen
  • palkitsee hyvin toimineita tukioppilaita stipendillä lukuvuoden päätteeksi