Vapaaehtoistyöllä toimiva perheiden arjen asiantuntija, innovatiivinen kehittäjä sekä vahva vaikuttaja

Oriveden yhdistys on perustettu vuonna 1923, vuonna 2023 vietettiin siis 100- vuotisjuhlia! Tarkoituksenamme on toimia lasten, nuorten ja perheiden parhaaksi järjestämällä erilaista toimintaa sekä edistää kunnassamme lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.

Yhdistykseemme kuuluu reilu 300 jäsentä. Hallituksessa toimii puheenjohtajan lisäksi kymmenkunta aktiivia ja lisäksi toimintaamme tukee tukirinki, josta tarvittaessa saamme apuvoimia mm. tapahtumien ja keräysten järjestämiseen. Hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa.

Paikallinen vaikuttaja

Yhdistyksen lapsi- ja perhetoiminta pyrkii vastaamaan paikallisiin tarpeisiin, käytettävissä 
olevien resurssien ja mukana olevien vapaaehtoisten voimavarojen mukaan. 

Teemme kunta-aloitteita ja kannanottoja ajankohtaisiin, perheitä koskeviin asioihin.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

MLL rakentaa yhdessä kumppaneidensa kanssa lapsiystävällistä yhteiskuntaa, jossa lapsia ja lapsuutta arvostetaan ja jossa kaikki kantavat vastuunsa lasten hyvinvoinnista. MLL toimii lasten oikeuksien puolesta. Lasten oikeuksien perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. 

MLL korostaa, että jokaisella lapsella on oikeus onnelliseen lapsuuteen ja oikeus olla lapsi.  Lapsen hyvinvointi rakentuu perheen turvallisissa ihmissuhteissa sekä laadukkaissa peruspalveluissa, kuten varhaiskasvatuksessa, koulussa ja harrastuksissa. Lapsen hyvinvointi rakentuu myös turvallisissa ryhmissä ja ystävyyssuhteissa. Koska lapsuus ja sen olosuhteet luovat perustan myöhemmälle hyvinvoinnille, koko Suomen hyvinvointi perustuu hyvinvoiviin lapsiin, nuoriin ja perheisiin.

Yhdistyksemme historiikki nyt myynnissä!

Historiikin tilaukset sähköpostilla orivesimll@gmail.com